Stary Kraków

 

     

 

   


    

KTÓŻ OPISZE TWOJE PIĘKNO KRAKOWIE PRASTARY
Kraków 1000 lat temuKierowanie projektem: Marcin Orkisz
Konsultacje archeologiczne i historyczne:
prof. Zbigniew Pianowski,
prof. Krzysztof Ożóg,
dr Janusz Firlet,
mgr Emil Zaitz,
prof. Kazimierz Radwański,
mgr Maria Dębicka,
dr Zbigniew Beiersdorf

Film przedstawia wirtualną rekonstrukcję najstarszego Krakowa i okolic. Widzowie oprowadzani po średniowiecznym grodzie (przed połową XIIIw.)- m.in. traktami miasta, wzdłuż Wisły i z lotu ptaka - poznają historię Krakowa i jego budowli.
Rekonstrukcja ta stanowi pierwsze przedsięwzięcie, o tak dużej skali, w naszej części Europy. Odtworzonych jest około 1000 budowli, w tym ponad 30 obiektów murowanych. Objęła ona ok. 400 km2 terenu z zabudową mieszkalną i gospodarczą, grodem na Wawelu, gródkami rycerskimi, osadami rybackimi, siecią drożną i wodną oraz areałem rolnym.
W oparciu o wiedzę historyczną, odkrycia archeologiczne uzupełnione hipotezami naukowymi, uzyskano wysoki stopień realizmu w odtworzeniu środowiska kulturowego i naturalnego Krakowa.
W tworzeniu rekonstrukcji i opracowaniu komentarza, brali udział najwybitniejsi naukowcy - archeolodzy, historycy, architekci, specjalizujący się w dziejach najstarszego Krakowa.
Ponadto w opakowaniu umieszczono panoramę miasta i okolic oraz mapę średniowiecznego Krakowa z wyróżnionymi najważniejszymi obiektami.Niech tam sobie inne nacje

zadzierają nosa w górę
Kraków też ma swoje racje
Swoją własną ma kulturę

Tak więc: chytry jest Germanin,
Francuz - sprośny, Włoch - namiętny
A zaś każdy krakowianin
Goły i inteligentny.

Tadeusz Boy - Żeleński 

 

_______________________________________________________________


Na tej stronie opisuję wygląd Krakowa od jego założenia do XIX wieku. Ograniczam się tylko do ukazania miasta w jego średniowiecznych granicach tzn. do obszaru zamkniętego dzisiejszym Plantami na miejscu, których pierwotnie były mury obronne. Opisy pochodzą z różnych starych książek, czasopism itp. i staram się zachować ich oryginalną pisownię dlatego też nie zawsze tekst jest łatwy do przeczytania i zrozumienia. Ale tak zmieniał się nasz język i może warto chociaż w niewielkim zakresie zobaczyć te zmiany. Życzę ciekawej lektury i myślę, że czas spędzony na stronie dla niektórych nie będzie czasem straconym.


 ____________________________________________________________________

MenuLOKACJA


FORTYFIKACJE


BASZTY


BRAMY


RYNEK


SUKIENNICE


RATUSZ


UNIWERSYTET


ULICE


KAMIENICE


KOŚCIOŁY


MAPY


PRZEDMIEŚCIA


URZĄD MIASTA


PODZIAŁ ADMIN.


CIEKAWOSTKI


SĄDOWNICTWO


FINANSE


CECHY RZEMIEŚL.


PAŁACE


PRZYWILEJE


MONETY


RZEKI I STAWY


ŻYWIOŁY


HERB KRAKOWA


ŻYCIORYSY


SŁOWNIK


SZKOŁY


SZPITALE


WAWEL


CMENTARZE


ŻACY


LEGENDY


FILMY


PLANTY


ZWYCZAJE


             

Ilustrowany Kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń.
   


   Linki    |     Bibliografia   |   Kontakt: jacekg2@op.pl 

            
                                                      Historia topka.pl        Top 100 stron historycznych

(C) Copyright 2012-2023 by Jacek Gilewicz. All rights reserwed. Wszelkie prawa zastrzeżone.